அடர்ந்த காடுகளின் இருக்க பயப்பட மாட்டேன் என்று, கதை இலவச ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் பாபா யாக செல்ல வேண்டும். நீங்கள் பல்வேறு பொருட்களை பயன்படுத்தி, அவரது குடிசை வெளியே பெற வேண்டும், அங்கு இந்த தேடலை.

இலவச விளையாட்டு பாபா யாக மிகவும் சுவாரசியமான மற்றும் வீரர்கள் பரபரப்பான பயணங்கள் ஒரு பெரிய பல்வேறு வழங்குகின்றன. காட்டில் சூனிய குடிசை வெளியே - முதல் பணியில் நீங்கள் ஒரு கடினமான பணியாகும் வேண்டும். நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இந்த சிக்கலான வேட்டையில், அதை குடிசை வெளியே எப்படி எந்த குறிப்பை கொடுத்துள்ளது பின்னர். நீங்கள் குடிசையில் என்று பல்வேறு பொருட்கள் மற்றும் விஷயங்களை கிளிக் இலவச பாபா யாக விளையாட்டு வழங்கும் மட்டுமே வாய்ப்பு. என்று தான் அறையை விட்டு வெளியே ஒரே வழி இருக்கும், உங்கள் கையாளுதல் தெரியவில்லை கொண்டுவரும். பாபா யாக ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் பெரும்பாலும் தருக்க மற்றும் பாரம்பரிய குழந்தைகள் விளையாட்டுகள் போல் திறமை அல்லது எதிர்வினை மற்றும் தருக்க சிந்தனை செயல்முறை உருவாக்க முடியவில்லை. குறிப்பாக பாபா யாக படிக்க கற்று விளையாட்டுகள் கல்வி விளையாட்டுகள் ஒரு வர்க்கத்தின் பிரதிநிதி வேலைநிறுத்தம். ஏற்கனவே பெயர் தன்னை மூலம் ஆராய, நீங்கள் எளிதாக இந்த விளையாட்டை குழந்தைகள் கற்று என்ன யூகிக்க முடியும். பாபா யாக - விளையாட்டுகள் இந்த வகையை அனைத்து ரசிகர்கள் நல்ல செய்தி விளையாட்டு அதன் முக்கிய கதாபாத்திரம் என பண்டைய அல்ல. கிட்டத்தட்ட அனைத்து விளையாட்டு தரமான நவீன இயந்திரம் செய்யப்படுகின்றன. நல்ல கிராபிக்ஸ் மற்றும் மிகவும் வசதியான கட்டுப்பாடுகள் உங்கள் கணினி திரையில் பின்னால் குழந்தை ஓய்வுநேரத்தில் உத்தரவாதம். சிறப்பு குறிப்பு விரிவான சூழ்நிலையை இருக்க வேண்டும். இது "பயமுறுத்தும்", ஆனால் நியாயமான மற்றும் சரியான ஒரு உறுப்பு வைத்திருக்கிறது, விளையாட்டு சிறுவயது கனவுகள் ஏற்படுத்தும், ஆனால் ஒரே காட்டில் வாழும் பழைய பெண்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான உறவுகள் இளம் வீரர் எச்சரிக்க முடியாது. ஒன்றாக ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை மற்றும் ஒரு எண்ண செய்கிறது, விளையாட்டு பாபா யாக உள்ளது இந்த செய்ய வேண்டும் என்று அந்த அறிவார்ந்த முயற்சிகள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வெகுமதி விட இருக்கும் ஒரு உண்மையான சாகச இருக்கும், மற்றும் விளையாட்டு அனைத்து நிலைகளில் செல்ல. பாபா யாக ஸ்லாவிக் புராணங்களிலும் நாட்டுப்புற ஒரு பாத்திரம் உள்ளது. ஒரு வயதான பெண் விடுதி மற்றும் தோற்றம் பற்றி விவரித்த ஒவ்வொரு மக்கள், அனைத்து தொன்மங்கள் மற்றும் தேவதை ஒரு அசிங்கமான பழைய பெண், மந்திர உணர்வும் மற்றும் அவரது மாய உருவாக்க உதவும் என்று ஒரு சில மாய பொருட்கள் உள்ளது விவரிக்கும் ஒருங்கிணைந்து ஒரே தெளிவான உண்மை வேறு. தேவதை பல நடவடிக்கைகளுக்கு பாபா யாக மந்திரவாதிகள் ஒப்பிடுகிறது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், பாபா யாக ஒரு எதிர்மறை தன்மை என விவரிக்கப்படுகிறது, ஆனால் பாபா கதை உதவியாளர்கள் செயல்படுகிறது வரலாற்றில் அறியப்படுகிறது. இருந்தபோதிலும், இந்த அரிய சந்தர்ப்பங்களில் கதாநாயகி தனது சொந்த வணிக நலன்களை துரத்தினார். தவிர ரஷியன் கதைகள் இருந்து, பாபா யாக எளிதாக ஸ்லோவாக் மற்றும் செ தேவதை காணலாம். மேலும், பாபா யாக - யூல் சடங்கு முன்னாள் ஆஸ்திரியா ஸ்லாவிக் நிலங்களில் உள்ள புகழ்பெற்ற யார் ஒரு எழுத்தை ஆகிறது. மேலும், பாபா யாக பல்கேரியா, செர்பியா, குரோஷியா, கட்டாய விருந்தினர் ஷ்ரோவெடிட் கொண்டாட்டங்கள் ஆகிறது. பாபா யாக பெண் படத்தை உலகின் தாய்வழி சமூக அமைப்பு ஒரு நிறுவப்பட்ட கருத்து தொடர்புடையதாக உள்ளது. காட்டில் எஜமானி போல், பாபா யாக மனித விளைவாக இருக்கிறது. கோழி கால்கள் ஒரு குடிசை வீட்டிற்கு ஒரு விளக்கம் - பாபா முறை விலங்கு வடிவம் என்று முக்கிய குறிப்பை. மூக்கு என்று பாபா யாக பெரும்பாலான பண்பு கருதலாம். நீண்ட, humpbacked இணந்துவிட்டாயா, பெரிய: மூக்கு பெரிய humpbacked பழைய பெண் விவரித்தார்.